Menü Kapat
kurallar ve değerlendirme
 • Bildiri özeti ile kongrede bildiri yayınlamaya başvuru yapabilirsiniz. Bilim kurulu kararı ile sunum yapacak yazar fiziksel olarak katılım sağlayarak bildiriyi yapmalıdır. Bildiride sunum yapacak yapacak bireyin katılımı zorunludur.
 • Bildiri özetleri, sadece kongre sayfamızda bulunan başvuru panelinden gönderilmelidir. E-mail ve diğer yollar ile gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir. İletişim ve sorular için web sitemizde bulunan iletişim sayfası kullanılabilir.
 • Aşağıda bulunan bildiri yazım kurallarına uymayan bildiriler bilim kurulu tarafından değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Bildiri gönderim sayfasında ki formu eksiksiz ve kurallara uygun olarak doldurmanız gerekmektedir.
 • Bildirilerin şekli, sözlü veya poster olarak belirtilmelidir.
 • Bildirilerin özetleri hem Türkçe hem İngilizce olarak tek bir Word dosyası olarak gönderilmelidir.
 • Bildiri gönderim formu doldurulurken sadece sorumlu yazar bilgileri girilmelidir.
 • Bildiri özeti dosyasında yazarların isimleri akademik ünvan kullanılmadan yazılmalı, çalıştıkları kurumlar belirtilmeli ve bildiriyi sunacak araştırmacının adının altı çizilmelidir.
 • Bildiri özetinin Türkçe kısmı Giriş, Yöntemler, Bulgular ve Sonuç olarak, İngilizce kısmı ise Introduction, Methods, Results ve Conclusion alt başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 • Bildiri özetleri yayın öncesi editöryal düzeltme yapılmadan yayınlanacaktır. Dolayısıyla bilimsel içerik, yazım ve dilbilgisi hataları yazarların sorumluluğundadır ve ilk gönderim şekli ile yayınlanacaktır, revize yapılamaz.
 • Bildiri özeti belirsiz ifadeler kullanılarak gönderilir ise değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Bilim kurulu tarafından kabul edilen bildirilerin sunumunu yapacak yazar, kongre bilimsel programı için kayıt ücretini yatırıp, kayıt olmalıdır.
 • Bildiri gönderimi için sayı sınırı olmamakla birlikte, aynı yazar 3’ten fazla sunum yapamaz.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle ve sunumu yapacak isim altı çizili koyu karakterle yazılmalıdır.
 • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir. (Örn: Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, Malatya, Türkiye)
 • Özet başlığının sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
 • Bildiri özetinde 2’den fazla tablo veya şekil kullanılmamalıdır.
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, ilk kullanılan yerde açık adı diğer yerlerde kısaltma kullanılmalıdır.
 • Orijinal çalışmalar için özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır. Olgu sunumları için, genel bilgiler, olgu ve sonuç başlıkları kullanılmalıdır.
 • Sözel sunular için süre 10 dakikadır.
 • Özetin sonuna, çalışma konusuyla ilgili 3-5 adet anahtar sözcük eklenmelidir.
 • Özet A4 boyutundaki kağıda 1,5 satır aralığında 12 punto Times New Roman yazı tipi ile üstten 2,5 cm, soldan 2,5 cm, sağdan 2 cm ve alttan 2,5 cm marjlar kullanılarak yazılmalıdır.
 • Özet metni iki yana yaslı olarak hizalanmalıdır.
 • Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 250 kelimeyi geçmemelidir.
 • Bildiriyi gönderen yazar, bildirinin durumu ile ilgili diğer yazarları bilgilendirmekle yükümlüdür.
 • Kongremiz Akademik Teşvik ve Doçentlik Kriterleri’ne uygun olup, kabul edilen bildiriler kongre bildiri kitabında özet metin olarak yollayanların bildirileri özet metin olarak yayınlanacak, tam metin yollayanların bildirileri tam metin olarak yayınlanacaktır. Yazı ile ilgili bilimsel, etik ve hukuki sorumluluk yazarlara aittir.
 • Kabul edilen bildirinin kongrede sunulabilmesi için sunumu yapacak araştırıcının kongre kaydının yapılmış olması gerekmektedir.
 • Kabul edilen bildiriler hiçbir şekilde geri çekilemeyecektir.
 • Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesince yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.