Menü Kapat

VİZYON

Türk Devlet ve Topluluklarındaki bilim insanları ile birlikte adli bilimler, adli tıp ve patoloji konuları öncelikli olmakla birlikte diğer birçok branşın olduğu, ortak bir platform oluşturularak bilimsel işbirliğini arttırmak ve dünyadaki en zengin dillerden biri olan ve en çok konuşulan 5. dil olan Türkçeyi daha iyi yerlere getirebilmek ve bilim dilleri arasına girmesini sağlamaktır.

 

MİSYON

Adli Bilimler, Tıp, Hukuk alanındaki faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi, kurum ve kuruluşlarla yurt içi ve dışında iletişim, iş birliği ve destek vermek ve Türkçe’nin evrensel bilim dili haline gelmesi, Türkçe konuşan dil ve topluluklar arasında bilgi, birikim, uygulama ve mevzuat birliği ve bütünlüğü oluşturmak için kongre ve toplantılar düzenlemektir.

 

YÖNTEM

Türkçe konuşan devlet ve topluluklar arasında “Türkçe”nin bilim dili olarak kullanılması ve geliştirilmesine yönelik adli bilimler, tıp bilimleri ve hukuk alanında eğitim almış, bu alanlarda çalışmayı kendine meslek edinmiş kişilerin bilgi, birikim ve deneyimlerini paylaşmak, geliştirmek ortak Türkçe Bilim Dili oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmak ve bu amaçla çalıştay, seminer, sempozyum, kurslar, sertifika programları ve kongreler düzenlemektir.

Tıp ve adli bilimlerde ortak hafıza ve dil oluşturması amacıyla alt komisyonlar oluşturmak, akademi mensuplarına ait sürekli iletişim kanalları oluşturmak ve akademi mensuplarının kendi ülkelerinde gerek resmi gerekse sivil kuruluşlarla iletişim ve işbirliklerini sağlamak.

Türkçe konuşan ülkelerde yasal mevzuatların birlik ve aynılığına yönelik çalışmalar yapmak, akademi mensuplarının kendi bulunduğu ülkelerinde ve diğer Türkçe konuşan ülkelerde akademik ve yasal haklarına yönelik çalışmalarda bulunmak ve Türkçe konuşan her ülkede TURAZ Akademi büroları kurmak ve yaşamasını gelişmesini sağlamaktır.

Düzenlenecek çalıştay, seminer, sempozyum, kurs ve sertifika programları ile kongrelerde adli bilimler, adli tıp ve patolojiye genel bir bakış ile birlikte daha alt başlıklar altında Türkiye ve dünyada bilime katkı sağlayacak ve yön verecek araştırmaların yapılmasını sağlamaktır. Ülkemizde var olan bilimsel programların dünya bilim dünyasına açılmasına yardım etmek ve aralarında köprü görevi görerek bilgi alışverişlerinin sağlanmasına yardımcı olmaktır.

Adli tıp ve adli psikiyatri bünyesinde çalışmalar yaparak Türk Milletiyle birlikte Türkçe konuşan diğer ülkelerin benzerliklerini ortaya koymaktır. Adli genetik alanında çalışmalar yaparak Türkçe konuşan milletlerin genetik yapılarının ve benzerliklerinin incelenmesine katkı sağlamaktır. Bu ve benzeri yapılacak olan çalışmaların ve bu çalışmalar sonucunda bulunan bilgilerin yapılacak olan uluslararası kongreler ile tüm dünya ile paylaşılmasına yardımcı olmaktır.

Bu kapsamda bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda uluslararası tüm dünyayı kapsayacak kongreler düzenlenmektedir. Bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz resmi dili Türkçe olan uluslararası kongremizle bunlardan birisi olma yolunda hızla yol almaktadır. Önümüzdeki yıllarda düzenleyeceğimiz kongreler ile dünya bilimine yön verecek, resmi dili Türkçe olan bir oluşum yapısı gerçekleştirme yolunda emin adımlarla ilerlemekteyiz.

Bu kapsamda bu yıl İstanbul’da düzenlenecek olan kongremiz ile İstanbul’umuzu ve ülkemizi tüm dünyaya tekrar tanıtmak amaçlanmaktadır. Dünyada ve ülkemizde var olan yeni bilgilerin paylaşılması amacıyla dünyanın dört bir tarafından bilim insanları davet edilecektir. Yapılacak sunumlarda anlık çevirilerle sunumların hızlı ve anlaşılır  bir şekilde akışını sağlamak amaçlanmaktadır. Kısa süre içerisinde bir çok bilginin paylaşılıp tartışılacağı bir ortam hazırlanması amaçlanmıştır. Ülkemizde var olan bilimsel gelişmelerin, davetli yabancı konuklara aktarımının sağlanması ve yeni konularda birlikte hareket edebileceğimiz bir platform oluşturulması amaçlanmıştır. Türkiye’nin adli bilimler, tıp bilimleri ve hukuk alanında küresel rekabet düzeyinde tanıtımına katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

Ülkemizin hakkında uluslararası alanda yürütülmekte olan kara propaganda faaliyetlerine karşın, yerli ve milli kaynaklardan beslenip uluslararası bir nitelik kazanan kongremizle, ülkemizin içinde bulunduğu mevcut durum, bilimsel ve objektif olarak katılımcılara aktarılması planlanmaktadır. Bu kongrelerle ülkemizin, devletimizin ve vatandaşlarımızın dünyada kendi alanında hak ettiği yeri bulmasını ve geliştirilmesini sağlayacaktır.

Ülkemizin yakın geçmişinde meydana gelen ve kara bir leke olarak tarihe geçecek olan 15 Temmuz darbe kalkışması sonrası erişkin bireylerin ve çocukların adli, tıbbi ve psikiyatrik sonuçlarını tüm dünyaya duyurmayı hedeflemekteyiz.