Menü Kapat

Sizlerin Seçtiği En İyi Bildiriler

1.SÖZEL BİLDİRİ

Türkiye’de Pediatrik Malpraktis, Yüksek Sağlık Şûrası 2012-2016 Kararlarının Retrospektif İrdelenmesi

Erhan Büken, Damla Şekerci, Zehtiye Füsun Yaşar

2. SÖZEL BİLDİRİ

Histomorphological features of colorectal precancer processes and early cancer

Aliyev FKh, Akbarov ECh, Alakbarov AA, Mirzayeva TN

3. SÖZEL BİLDİRİ

Dijital Çağda Bir Uyum Çabası Olarak Siber Dissosiyasyon ve Terapötik Toplum

Erdinç Öztürk, Can Çalıcı

1.POSTER BİLDİRİ

Epilepsi Hastalarinda Ani Beklenmedik Ölüm (Sudep) Sonrasi Otopsi Bulgularinin Değerlendirilmesi: Üç Olgu Sunumu

M. Gürkan Gürsoy, M. Fatih Ünver, Samet Gülmez, Ali Yıldırım

2. POSTER BİLDİRİ

Evaluation of İnfant Mortality Applied Autopsied

Vahap Göçük, Turgay Börk,
Abdurrahim Türkoğlu, Nazif Harun Vicdanlı

3. POSTER BİLDİRİ

Evaluation ps-13 MKEK Yapımı 9x19mm Parabellum Fişekleri Kullanılarak Yapılan Atışlardan Elde Edilen Atış Artıklarının ICP-MS ile Tespiti

Tuğba Özdemİr, Murat Yayla, Çağdaş Adıören, Selda Mercan, H. Bülent Üner

Sözel Bildiriler

Abdulkadir Sancı - Dermapen Uygulamasının Adli Tıp Yönünden İncelenmesi Olgu Sunumu

Abdullah Mert Ünsal - Maluliyet Raporlarında İstenen Yönetmeliklerdeki Karmaşa

Abdullah Yükseler - Sağlık Çalışanlarının Çocuk İstismarı Ve İhmali Konusundaki Bilgi Düzeyleri

Abuzer Gülderen - Kemik Kırık Uçlarında Makro Ve Mikro Elementlerin Postmortem Süreçte Tespit Edilebilirliği Ve Antemortem-Postmortem Kırık Ayrımında Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi

Ahmet Kagan - Penetran Kardiyak Yaralanması Olan Hastalarda Mortaliteye Etki Eden Faktörlerin Analizi

Ahmet Mert Ünsal - İş Kazası Nedeniyle Başvuran Olguların Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi

Ahmet Sedat Dündar - Organofosfat Zehirlenmelerine Bağlı Ölüm Olgularının İncelenmesi

Ahmet Serdar Alışık - 8 Ay Arayla Cinsel Saldırı Sonucu Rahim Tahliyesi İstenen Kız Çocuğu Olgu Sunumu

Ali Erdoğan - Cinsel Saldırı Suçu Sebebiyle Adli Psikiyatrik Muayeneye Gönderilen Kişilerin Sosyodemografik Ve Klinik Özellikleri

Ali Yıldırım - Ensestin Psikiyatrik Sonuçları Ve Mağdurların İzlemi Altı Yıllık Deneyim

Anıl Çağrı Kabal - Trajik Bir Ölüm 17 Yaş Çocuk İşçi Ölümü Adli Otopsi Olgu Sunumu

Aslı Dila Akiş - Çocukluk Çağı Travmaları İle Psikotik Bozukluklar Arasındaki İlişkide Travma Sonrası Stres Semptomları Ve Dissosiyasyonun Rolü

Ayşe Taş - Cinsel Saldırı Olgularında Kıyafet Ve Olay Yeri İncelemesi

Ayşe Taş - Sosyal Medyada Kadına Yönelik Şiddet Aktivizmi Yapan Popüler Hesapların İncelenmesi

Ayşenur Akatlı - Gastrointestinal Stromal Tümörlerin Klinikopatolojik ÖzellikleriTek Merkez Deneyimi

Bengisu Nehir Aydın - Çocukluk Çağı Travmalarının Narsisistik Özellikler Ve Empati İle İlişkisi

Bengü Berrak Özkul - İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Adli Tıp Polikliniğinde Rapor Düzenlenen 18 Yaş Altı Adli Olguların Değerlendirilmesi

Betül Çelebi - Sürgünün Travmatik Etkilerinin Sağaltımında Medyanın Etkisi Ahıska Türkleri Örneği

Buğra Kaan Yazgı - Göz Travması Olgularının Adli Tıp Yönünden Analizi

Buğra Kaan Yazgı - İntihar Orijinli Ası Olgusunda Servikal Vertebra ve Vertebral Arter Yaralanması

Burcu Türk - Şiddete Yönelik Tutum Karanlık Üçlü Kişilik Özelliklerinin Etkisi

Buse Sabiha Bozaslan - Kickboks Sporu İle Uğraşan Sporcularda Emosyonel ve Şiddet İle İlgili Genlerin Adli Bilimler Açısından Değerlendirilmesi

Can Çalıcı - Dijital Çağda Bir Uyum Çabası Olarak Siber Dissosiyasyon ve Teröpatik Toplum

Can Çalıcı - Suçun Sosyal İnşası Medyada Suç Mitleri ve İdeal Mağdur

Çağdaş Adıören - Lucilia Sericata Larvalarından Icp-Ms İle Arsenik ve Kadmiyum Analizi

Damla Şekerci - Hemşire ve Ebelerde Malpraktis Yüksek Sağlık Şurasının 2011-2016 Kararlarının Retrospektif Analizi

Damla şekerci - Kadın Doğum’da Malpraktis, Yüksek Sağlık Şurası’nın 2011–2016 Kararlarının Retrospektif Analizi

Damla Şekerci - Türkiye'de Pediatrik Malpraktis, Yüksek Sağlık Şûrası 2012-2016 Kararlarının Retrospektif İrdelenmesi

Deniz Çankaya - Pelvis Kırıkları Hakkında İnternet Kaynaklı Bilgilerin Güvenilirliğinin ve Kalitesinin Değerlendirilmesi

Dilara Akay - Çevrimiçi Çocuk Güvenliğini Korumada Medya ve Teknoloji

Dilara Öner - Türkiyede Güncel Gazateelrde Yer Alan Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinin İncelenmesi

Dilek Salkım İşlek - Jel Kalem Mürekkeplerinin Termal Desorber Gaz KromatografisiKütle Spektrometresi ile Tayini ve Mürekkep Yaş Tayini Açısından Değerlendirilmesi

Doğuş Özdemir Kara Genç Kadın Olguda Ölüme Neden Olan Churg Strauss Sendromu

Ege Ebrar Önür - Siber Zorbalık ile Geleneksel Zorbalığın Karşılaştırılması

Emine Nur Yılmaz - Adli Raporda Kabulü Halinde Demek Yerine Tekrar Muayene Ön Çalışma

Emre Boz - İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Adli Tıp Polikliniğinde Rapor Düzenlenen 65 Yaş Üstü Adli Olguların Değerlendirilmesi

Eren Tuzci - Samsun’un Vezirköprü İlçesinde Semaver Kullanımına Bağlı Karbonmonoksit Zehirlenmesi Olgularına Yönelik İnternet Medyasında Yer Alan Haberlerin Adli Tıp Açısından Anal

Erhan Kartal - Çakmak Gazı (Bütan) İnhalasyonu Sonucu Ani Ölüm Olgu Sunumu

Erkal Gümüşboğa - Yürüş bozukluğu varlığında Maluliyet Değerlendirmesindeki Sorunlar

Fatma Çavuş Yonar - Adli DNA Kimliklendirme Çalışmalarında Kullanılan 13 SNP Lokusunun Ayrım Güçlerinin Türk Toplumu İçin Güvenilirliğinin İrdelenmesi

Fatmagül Aslan - Yangın Ortamında (Manavgat Yangını) Kalan Olguda Adli Tıbbi Raporlamanın Önemi

Ferhat Tunçez - İzmİr’de 24 Saat Hİzmet Veren Adlİ TIp Polİklİnİğİne Başvuran Cİnsel İstİsmar ve Aİle İçİ Şİddet OlgularInIn Değerlendİrİlmesİ

Fikret Aliyev - Histomorphological Features of Colorectal Precancer Processes and Early Cancer

Fikret Aliyev - Morphological Changes in the Liver During Ischemic-Reperfusion Syndrome

Gizem Şişman - Akıl Hastalığı ve Yaşlılık Nedeniyle Vasi Tayini Muayenesi İstenen Olguların Değerlendirilmesi

Gizemnur Korucuk - Travma Sonrası Kırık Olarak Değerlendirilen “Os Acetabuli” Olgu Sunumu

Gökben Karabağ - Trafik Kazası Sonrası Anabilim Dalımıza Başvuran Maluliyet Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi

Gökhan İbrahim Öğünç - Seken Av Tüfeği Saçma Tanelerinin Dağılım Analizinde Gauss Alan Metodu

Görkem Derin - Adli Psikotravmatoloji ve Adli Psikopatoloji

Görkem Derin - Parrisid, Matrisid ve Patrisid

Görkem Derin - Psikotarih ve Adli Psikotravmatoloji Açısından Uluslararası Güvenlik ve Terör

Görkem Derin Travmatizasyon ve Revikitimizasyon Süreçlerinin Psikoterapötik ve Psikopatolojik Bileşenleri

Gözde Ayhan - Çocuğun Suça Sürüklenmesini Önleyebilmek Adına Ailede ve Mahallelerde Çocukların Suç Davranışına Yönelmesini Önleme Çalışmalarının Planlanması

Gözde Ayhan 'Ergenlerde Suçlu Davranış Gelişiminde Erken Uyarı İşaretleri'

Gülçin Güler - Şimşek Otozomal Resesif Polikistik Böbrek Perinatal Otopsi Olgu Sunumu ve Literatür Taraması

Hacer Yaşar Teke - Biceps Tendonunun Uzun Başının Yapısının Boyutlarından Cinsiyet Tahmini MRG (Magnetik Rezonans Görüntüleme) Çalışması

Hacer Yaşar Teke Çocuk Animasyon Filmlerinde Şiddet Unsurlarının Değerlendirilmesi

Hacer Yaşar Teke - Kadmiyumun Musca Domestica’nın (Diptera Muscidae) Gelişimi Üzerindeki Etkileri ve Adli Önemi

Hacer Yaşar Teke - Olgu Sunumu Tetanoz Ön Tanısı İle Takibe Alınan Bir Bağımlılık Öyküsü

Hakan Karaman - Şiddete Duyarsızlaşmada Medya Etkisi

Halime Çakır - Sosyal Medya Üzerinden TacizCinsel Saldırı Maruziyeti

Havva Erdem - Fetal Ve Neonatal Otopsi Sonuçlarının Değerlendirilmesi 5 Yıllık Deneyimimiz

Havva Erdem - İki Yıllık Mesane Ürotelyal Karsinomlarına Ait Patolojik Parametrelerin Literatür Eşliğinde Değerlendirilmesi

Havva Erdem - Mikozis Fungoides Ön Tanısı ile Alınan Biyopsilerin Klinikopatolojik Bulgularının Analizi

Havva Erdem - Paratiroid Lezyonlarına Frozen ve Sonrasında Bakış

Havva Erdem - Vakalar Üzerinden Tiroid Lezyonlarının Değerlendirilmesi

Hülya Ayhan - Duygu Düzenleme Ve Psikopatoloji İlişkisel Bir Yaklaşım

Hüseyin Delibalta -Türkiye Cumhuriyeti Hukukunda Bilirkişilik Kurumu ile Uzman Görüşü Kurumunun Karşılaştırılması

İlkay Kalkanlı - El Kanun Fit-Tıp Adlı Eserde Geçen Yaralar Kavramlarının Günümüz Adli Tıp Bilgileri ile İrdelenmesi

İlksen Sarı - HIrisPleks Sistemiyle Göz ve Saç Pigmentasyon Fenotiplerinin Tahmini

İsmail Altın - Akut Miyokard Enfarktüsü Sonucu Ölen Kişiler ile Başka Nedenlerle Ölenler Arasında Kalp Duvar Kalınlıkları ve Kapak Ölçülerinin Karşılaştırılması

İsmail Barbaros - Mobil Cihazlarda Çevrimiçi Oyunların Adli Bilişim İncelemesi

İsmail Değerli - Türk Toplumunda Otozomal Str Se33 Lokusunun Adli Kimliklendirmede Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi

İsmail Tilki - Uçucu Madde Kullanımı Sonucu Ölüm Olgu Sunumu

Kübra Aşık - Medyada Kadına Şiddet Algısının Toplum Üzerindeki Etkileri

Mehmet Efdal Saydan - İleri Yaşlarda Yaş Tayininde Güncel Yaklaşım ve Sorunların Değerlendirilmesi 2 Adet olgu Sunumu

Melek Ünçel - Malignite Tanılı Olgularımızın Dökümü

Mesut Öztürk - Basın ve Şiddet

Mesut Öztürk - Özel Dedektiflik ve Adli Bilimler Ayberk Furkan Öztürk

Mesut Yılmaz - Ex Fetüsün Doğurtulması Sırasında Meydana Gelen Uterus Rüptürüne Bağlı Anne Ölümü Bir Malpraktis Olgusu

Muhammed Emin Parlak - Belge Sahteciliğinde Lazer Yazıcı ile Metin Ekleme Yöntemi; Olgu Sunumu

Muhammed Emin Parlak - Kardiyopulmoner Resusitasyona Bağlı Nadir Görülen Bir Komplikasyon; Sağ Ventrikül Rüptürü

Mustafa Akan - Covid-19 Pandemisinde İntihar Girişimi Oranlarının Araştırılması

Nagihan Öztürk - Cinsel Saldiri Olgularinda Degerlendirme Basamaklari

Nurmammad Mustafayev - Azerbaycan Popülasyonunun Y-Str Belirteçleri İle Y-Kromozomu Haplogrup ve Haplotip Kompozisyonunun Ön Çalışması

Nusret Ayaz - Kemik İliği Ödemi ve Kontüzyonuna Adli Tıbbi Yaklaşım

Özge Genç Sütlü -15-20 Kasım 2003 İstanbul Saldırılarının Çerçeveleme Analizi Cumhuriyet ve Milliyet Gazetesi Örneği

Özgür Öztan - Kurşuna Maruz Kalmış İşçilerde Biyokimyasal Parametrelerin Değerlendirilmesi

Ömer Dengeşik - Cinsel Saldırı Sonrası Oluşan Gebeliklerin Terminasyon Açısından Değerlendirilmesi

Ömer Dengeşik - Süt Sağma Makinesinden Elektrik Çarpması

Ömer Karataş - 2012-2020 Yılları Arasında Adli Moleküler Genetik Laboratuvarına Başvuran Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi

Ömer Tokgözlü - Yakın Partner Şiddeti Olgularının Değerlendirilmesi

Pınar Poyraz - Kati Raporlarda Duyu veya Organlardan Birinin İşlevinin Sürekli Zayıflaması ya da İşlevin Yitirilmesi Açısından Değerlendirilmesi

Sadık Haras - Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik’in Omurgaya Ait Sorunlarda Engellilik Kısmının Omurga Kırıkları Nedeniyle Düzenlenen Maluliyet Raporları Üzerinden İncelenmesi

Samira Yagubova - Morphological Changes in Endocrine Organs During Hypoxia and Staphylococcal Infection

Savaş Dertsiz - Nadir Görülen Bir Ani Ölüm Olgusu; Cirkumfleks Arter Anevrizması Olgu Sunumu

Semih Petekkaya - Adli Otopsi Eğitiminin Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Bilgi, Tutum ve Duygudurumuna Etkileri

Semih Petekkaya - COVİD-19 Enfeksiyon Şüphesi Olan Cesetlerin Adli Yönden Değerlendirilmesi

Semih Petekkaya - Elektrik Çarpmalarına Bağlı Ölümlerde Serum S100A1 Kardiyak Hasar ile İlişkisi

Serdar Karatoprak - Anne-Baba Tutumları ile Çocuklardaki Tekrarlayıcı Suç Davranışları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Serdar Karatoprak - Suça Sürüklenen Erkek Çocuklarda Sosyodemografik Risk Faktörlerinin İncelenmesi

Serkan Şahin - Yozgat’ta Tüketime Sunulan Tavuk Eti ve Karaciğerinde Ağır Metal Düzeylerinin Belirlenmesi

Sertaç Dalgıç - Maluliyet Tespit İşlemleri İçin Başvuran Hastaların Omurga Arızaları Açısından Değerlendirilmesi

Simanur Kaplan - Sosyal Medya Yorumlarında Tecavüz Kültürünü Araştırmak: Derleme Çalışması

Sinem Coşkun - Meningiomlarda Mitoz Sayımı KI67 ve PHH3 Proliferasyon Belirteçlerinin Değerlendirilmesi 25 Olguluk Bir Seride Immünohistokimyasal Çalışma

Sultan Nalçacı - Uyuşturucu Madde Aldığı İddiasında Bulunanlarda Madde Analizi

Süheyla Ekemen - Covid-19 Enfeksiyonu Geçiren Olgularda Plasenta Patolojisinin Değerlendirilmesi

Şükriye Karadayı - Cinsel Saldırılar Sonrasında Mağdurun Vücudu Üzerindeki Tükürük Mikrobiyota Delillerinin Şüphelilerin Dışlanmasında Kullanımı Bir Metagenomik Analiz Çalışması

Tuğba Ataseven - Ceza İnfaz Tehiri Kapsamında Değerlendirilen Hastaların Sosyodemografik Özelliklerinin İncelenmesi

Umut Oktay - Beş Yaş Altı Ölüm Sebeplerinin Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi

Utku Nalbant - Ekstremite Kırıklarında Ultrasonun Yeri

Vahap Göçük - Cinsel İlişki Kurulamaması İddiası Nedeniyle Başvuran Olguların Değerlendirilmesi

Poster Bildiriler

Abdullah Mert Ünsal - Cenaze Yakınlarının

Ahmet Sedar- Bir Kadına Yönelik Şiddet Olgusunun Adli Tıbbi Açısından Değerlendirilmesi

Ahmet Serdar Alışık - Cinsel Saldırı Sonrası Gebe Kalan 30 Yaşında Psikotik Bozukluk, Hafif Mental Retardasyon Ve Davranış Bozukluğu Olan Kadın

Anıl Çağrı Kabal - Doğuştan İşitme Engelli Şahsın Hukuki Fiil Ehliyeti ve Vasi Atanması Hususunda Değerlendirilmesi

Anıl Çağrı Kabal Patoloji Branşında Malpraktisin Yüksek Yargı Temyiz Kararı Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Aybike Dip - Büyüyen Darknet Tehlikesi İnternet Pazarı ve Sentetik Psikoaktif Maddeler

Bengü Berrak Özkul - Komplikasyon Mu Malpraktis Mi Olgu Sunumu

Bengü Berrak Özkul - Sarsılmış Bebek Sendromu

Bensu Ünsal - Adli Toksikoloji Laboratuvarında Kullanılan Analiz Yöntemleri

Bensu Ünsal - Cinsel Saldırılarda Anamnez, Muayene ve Örnek Alma

Buğra Kaan Yazgı - Köstebek Silahı ile El Yaralanması Bir Olgu Sunumu

Burak Arı - IV Tedavi - IM Tetanos Aşısı Sonrası Radial Hasar

Çağdaş Adıören - MKEK Yapımı 9x19mm Parabellum Fişekleri Kullanılarak Yapılan Atışlardan Elde Edilen Atış Artıklarının ICP-MS ile Tayini

Edanur Özçelik - Psikiyatride Malpraktis

Edibe Rumeysa Selvi Alakbarov - Tam İdrar Tetkikinden İstismara Olgu Sunumu

Emine İçaçan - Adli Tıp Kurumu Genel Kurulun’ca Sonuçlandırılan Tıbbi Uygulama Hatası Olgularının Değerlendirilmesi

Emre Ayar - Yargılanma Yeterliliği

Emre Boz - İş Kazası Sonucu Kornea Perforasyonu; Olgu Sunumu

Emre Boz - Maganda Kurşunu Sonucu Görme Kaybı

Erkal Gümüşboğa - Ateşli Silah Yaralanmalarında Atış Mesafesi Tayini

Erkal Gümüşboğa - Çocuklar İçin Artan Tehlike Ebeveynlerin Sosyal Medya Kullanımı

Fadime Akturfan - Adli Psikotravmoloji

Fadime Akturfan - Kadına Yönelik Şiddet ve Medyadan Bir Olgu Örneği

Fatma Çavuş Yonar - Burun Kıkırdak Dokusundan Kimliklendirme Bir Olgu Sunumu Poster Sunum

Fatma Çavuş Yonar - Psikoaktif Maddelerle İşlenen Suçlarda Yeni Ajanlar

Kübranur Karaman - İşyerinde Karşılaşılan Psikolojik Şiddet (Mobbing) Sorunu

Kübranur Karaman - Tıbbi Müdahalede Rıza Ehliyeti Bakımından Velayet Hakkının Kötüye Kullanılması

Mehmet Efdal Saydan - Engelli Bireylerin İstismarı

Mehmet Eftal - Yanık Olgularında Adli Yaklaşım ve Hekimin Rolü

Merve Bakay - Çocukların Cinsel İstismarı Olgularının Mağdur Çocuk Yönünden Değerlendirilmesi

Merve Özlük - Estetik Uygulamalarda Aydınlatma Yükümlülüğünün ve Aydınlatılmış Onamın Önemi

Merve Özlük - Tıbbi Uygulama Hatalarında Bilirkişi İncelemesinin Kapsamı

Mesut Yılmaz - Rahim Tahliyesi İle İlgili Ülkemizdeki Yasal Düzenlemeler

Mesut Yılmaz - Türk Ceza Kanunu’nda Tanımlanan Yaralama Suçlarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi

Muhammed Emin Parlak - Adli Belge İncelemede Sonradan

Muhsin Gürkan Gürsoy - 2018-2019 Yılları Arasında Adli Tıp Anabilim Dalına Başvuran Kadına Yönelik Şiddet Olgularının Değerlendirilmesi

Muhsin Gürkan Gürsoy - Epilepsi Hastalarında Ani Beklenmedik Ölüm (Sudep) Sonrası Otopsi Bulgularının Değerlendirilmesi Üç Olgu Sunumu

Nezir Bayram - Cinsel-İstismar Vakalarinda Magdura Yaklasim ve Muayene

Nezir Bayram - Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahide Malpraktis Olgularına Yaklaşım

Onur Çengel - Covid-19 Pandemisinin Psikososyal Etkileri Üzerine Bir Olgu Sunumu

Ömer Dengeşik - Ceza İnfaz Tehiri İle İlgili Yasal Düzenlemelerin Bir Olgu Sunumu Üzerinden Değerlendirilmesi

Ömer Dengeşik - Gaiblik Kararının Adli Tıp Açısından Değerlendirmesi

Pınar Boyraz - Bitkisel Desteklerin Toksikolojik Etkileri ve Adli Tıp Açısından Önemi

Pınar Boyraz Lazer Epilasyon Sonrası Yanık; Olgu Sunumu

Sadık Haras - Aydınlatılmış Onam Kavramı

Sadık Haras - TCK Madde 32 Kapsamında İncelenen Akıl Hastalıkları

Saltuk Buğrahan Öztürk - Sporda Taraftar Saldırganlığı ve Şiddet

Samed Aslan - Atış Mesafesi Tayin Yöntemleri

Samed Aslan - Kromatografik Analiz Yöntemleri

Sultan-Nalcacı - Amigdalin ve Kullanımı

Umut Oktay - Virtopsinin Avantaj ve Dezavantajları

Vahap Küçük - Otopsisi Yapılan Bebek Ölümlerinin Değerlendirilmesi

Veysel Osman - Sertralin ve Amisülpirid Kullanımıyla