Menü Kapat

KURALLAR VE DEĞERLENDİRME

Yazım Kuralları (Papers Submission Guidelines):

Özetler, [email protected] adresine gönderilmelidir.  

Sözel ve poster bildirileri sınırlı sayıda kabul edilecektir.

Özetler Türkçe ve İngilizce olarak gönderilmelidir.

Sözel, konuşmacı metni formatları kabul edilecek bildiri tipleridir.

Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.

Bildiri sunumu yapacak kişi, kongre bilimsel programı için kayıt ücretini yatırıp, kayıt olmalıdır.

Bildiri gönderimi için sayı sınırı olmamakla birlikte, aynı yazar 3’ten fazla sunum yapamaz.

İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle ve sunumu yapacak isim altı çizili koyu karakterle yazılmalıdır.

Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir. (Örn: Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, Malatya, Türkiye)

Özet başlığının sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)

Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, ilk kullanılan yerde açık adı diğer yerlerde kısaltma kullanılmalıdır.

Orijinal çalışmalar için özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır. Olgu sunumları için, genel bilgiler, olgu ve sonuç başlıkları kullanılmalıdır.

Sözel sunular için süre 10 dakikadır.

Özetin sonuna, çalışma konusuyla ilgili 3-5 adet anahtar sözcük eklenmelidir.

Özet A4 boyutundaki kağıda 1,5 satır aralığında 12 punto Times New Roman yazı tipi ile üstten 2,5 cm, soldan 2,5 cm, sağdan 2 cm ve alttan 2,5 cm marjlar kullanılarak yazılmalıdır.

Özet metni iki yana yaslı olarak hizalanmalıdır.

Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 250 kelimeyi geçmemelidir.

Bildiriyi gönderen yazar, bildirinin durumu ile ilgili diğer yazarları bilgilendirmekle yükümlüdür.

Yazı ile ilgili bilimsel, etik ve hukuki sorumluluk yazarlara aittir.

Bildiri son gönderim tarihi: 01/04/2024 tarihinden 15/04/2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesince yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.